SVARBI INFORMACIJA / IMPORTANT INFORMATION

LIPLIŪNŲ DVARAS 2022 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO 15 DIENĄ PASKELBTAS VALSTYBĖS SAUGOMU REGIONINĖS REIKŠMINGUMO LYGMENS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTU

LIPLIŪNAI MANOR WAS DECLARED AS A CULTURAL HERITAGE OBJECT OF REGIONAL SIGNIFICANCE PROTECTED BY THE STATE ON NOVEMBER 15, 2022